نتیجه آنلاین

کوارتر اول :

پتروشیمی بندرامام ١۵-٢٣ ذوب آهن اصفهان

کوارتر دوم:

پتروشیمی بندرامام ٣٧۵١ ذوب آهن اصفهان

کوارتر سوم :

پتروشیمی بندرامام ۵٧ - ۶٣ ذوب آهن اصفهان

کوارتر چهارم :

پتروشیمی بندرامام ٧٧ - ٨٢ ذوب آهن اصفهان

-

-

امتیاز آورترین بازیکن میدان : عثمان بارو با کسب ٢٠ امتیاز 

امتیاز آورترین بازیکن پتروشیمی : جیمی باکستر با کسب 16 امتیاز

این دیدارها با حاشیه هایی هم همراه بود !!!

/ 0 نظر / 14 بازدید