آخرین تغییرات در زمان برگزاری مرحله پلی آف و نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کش

  کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله پلی آف و نهایی را بشرح زیر اعلام نمود.

مرحله یک چهارم نهایی بصورت 2 از 3 و مرحله نیمه نهایی و نهایی بصورت 3 از 5 برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است چنانچه در مرحله یک چهارم نهایی نیازی به انجام بازی سوم نباشد ، اولین بازی مرحله نیمه نهایی در روز سه شنبه 90/2/13 انجام خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی نیز همین مسئله صادق خواهد بود. 

 

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

بازی

چهارشنبه 7/2/90

17:00

بازی اول مرحله یک چهارم نهایی

شنبه 10/2/90

17:00

بازی دوم مرحله یک چهارم نهایی

سه شنبه 13/2/90

17:00

بازی سوم مرحله یک چهارم نهایی(درصورت نیاز)

پنجشنبه 15/2/90

17:00

بازی اول مرحله نیمه نهایی

جمعه 16/2/90

17:00

بازی دوم مرحله نیمه نهایی

دوشنبه 19/2/90

17:00

بازی سوم مرحله نیمه نهایی

سه شنبه 20/2/90

17:00

بازی چهارم مرحله نیمه نهایی (درصورت نیاز)

جمعه 23/2/90

17:00

بازی پنجم مرحله نیمه نهایی(درصورت نیاز)

دوشنبه 26/2/90

17:00

بازی اول فینال و رده بندی

سه شنبه 27/2/90

17:00

بازی دوم فینال و رده بندی

جمعه 30/2/90

17:00

بازی سوم فینال و رده بندی

شنبه 31/2/90

/ 0 نظر / 6 بازدید