دور برگشت مرحله پلی‌آف

مهرام تهران - کاسپین قزوین
سرداور: نیکخواه
داور اول: اولیازاده
داور دوم: فنبری

پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد
سر داور: صفرزاده
داور اول: جوادی
داور دوم: آذرافزا

ذوب‌آهن اصفهان - شهرداری گرگان
سر داور: ابراهیمی
داور اول: قاسمی
داور دوم: پیرمحمدی

راه و ترابری قم - توزین الکتریک کاشان
سر داور: آبکاریان
داور اول: سعیدی‌نیا
داور دوم: زارعی

ب.آ شیراز - بانک سامان
سر داور: آوانسیان
داور اول: پرنیاک
داور دوم: روشن ضمیر

ملی حفاری اهواز - هیأت شهرکرد
سر داور: محمد پور
داور اول: شهمیرزادی
داور دوم: داوری

/ 0 نظر / 8 بازدید