آخرین تغییرات در مسابقات معوقه لیگ برتر اعلام شد

پنجشنبه ١١ فروردین :

ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد تهران

 

پنجشنبه ١٨ فروردین  :

توزین الکتریک کاشان - مهرام تهران

پتروشیمی ماهشهر - ذوب آهن اصفهان

 

دوشنبه ٢٢ فروردین :

مهرام تهران - دانشکاه آزاد تهران

ذوب آهن اصفهان - راه و ترابری قم

 

پنجشنبه ٢۵ فروردین :

کاسپین قزوین - مهرام تهران

شهرداری گرگان - ذوب آهن اصفهان

 

پنجشنبه ١ اردیبهشت :

کاسپین قزوین - ذوب آهن اصفهان

ملی حفاری اهواز - مهرام تهران

 

پنجشنبه ٨ اردیبهشت :

ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران

 

یکشنبه ١١ اردیبهشت :

ب.آ شیراز - ذوب آهن اصفهان

شهرداری گرگان - مهرام تهران

 

>> ساعت شروع کل بازیها ساعت ١٧:٠٠ میباشد <<

/ 0 نظر / 7 بازدید